Dinitrol

Hva er Dinitrol?

Dinitrol rustbeskyttelse ble oppdaget i 1937, da kirurg og professor Sven Johansson i Göteborg begynte å gjøre forsøk for å unngå at hans kirurgiske instrumenter skulle ruste etter møte med væske. I 1940 fant han ut at forbindelsen di-orthe-nitron forhindret rust i de rustfrie naglene han brukte for å reparere et brutt lårben.

I 1960 ble Dinitrol første gang brukt som rustbeskytter på biler, og har siden den gang gått fra å være rettet mot det Skandinaviske markedet, til å bli en verdensomspennende rustbeskyttelse på biler, fly og innenfor en rekke industrisegmenter.

Gjennom disse årene har Dinitrol bygget opp en enestående internasjonal kompetanse, og en rekke bilimportører bruker Dinitrol som en del av sin klargjøring av nye biler. Dinitrol har utviklet sine egne sprøyteskjema, og jobber kontinuerlig med å kartlegge hvordan man best skal rustbeskytte alle nye biler av alle bilmerker som leveres.

Hvorfor Dinitrol?

Det norske klima hører til blant verdens hardeste – sett med bilens øyne. Bilens karosseri utsettes for høy fuktighet stort sett året rundt, og derfor risikerer bilen å få rustangrep allerede i bilens første leveår.

Selv om bilfabrikkene yter mange års rustgaranti, er det kun en garanti mot gjennomtæring innenfra. Det betyr at det må være hull i platen, før skaden er omfattet av garantien – og bunnkar, bremserør og øvrige mekaniske deler i bilens understell er ikke omfattet av fabrikkernes rustgaranti. Vi anbefaler derfor at du gir din bil supplerende rustbeskyttelse.

Det blir rust eller korrosjon på alle biler, til og med din. Ingen biler er rustfrie. For deg som bileier er det nesten umulig å oppdage om bilen er angrepet av “snikende” rust eller korrosjon. Vi vet hvor det kan være rust eller korrosjon på din bil.

Vi velger Dinitrol fordi vi kjenner deres kvalitet – og fordi de lager produkter som vi kan stå inne for.