Etterbehandling / kontroll

Oppfølgende behandling, av kjøretøy som tidligere er behandlet med Dinitrol innenfor 2- 3 år.

For maksimal beskyttelse av din bil, så anbefaler vi at den behandles hvert 2-3 år. Din bil vil kontrolleres, rengjøres og tidligere behandling vil vedlikeholdes – for å sikre langtidsvirkende effekt av Dinitrol-behandlingen.